CURS 2020-21
  PRIMERA AVALUACIÓ
       
1.-Metodologia científica

2.1.1-Composició de la matèria viva.

       
Per a saber un poc més dels àcids nucleics. Animacions ADN
       
2.1.2-La cèl·lula 2.1.3-Els teixits
       
Consells i normes per a la redacció d'un treball Com maquetar un treball
       
  SEGONA AVALUACIÓ    
       
2.2-Alimentació i salut    
       
  LA FUNCIÓ DE NUTRICIÓ    
2.3.1.- Aparell digestiu 2.3.2.- Aparell respiratori
       
2.3.3.- Aparell circulatori 2.3.4.- Aparell excretor
       
  LA FUNCIÓ DE RELACIÓ    
2.4.1.- Sistema nerviós 2.4.2.- Òrgans dels sentits
       
2.4.3.- Sistema endocrí 2.4.4.- Aparell locomotor
       
  LA FUNCIÓ DE REPRODUCCIÓ    
2.5.1.- Aparells reproductors    
       
Treball de presentació PowerPoint: Explicar un aparell o sistema del cos humà
       
Instruccions Com crear i compartir una presentació en Drive