GES 2 Normes inicials
 
 
 
1.Fórmules i igualtats 2.Introducció a l'electricitat
3. Cinemàtica: MRU i MRUA 4. Dinàmica
5.Densitat i Pressió    
 
 
TEMA 1
 
TEMA 2
 
TEMA 3
 
TEMA 4
Exercicis amb incògnites Exercicis d'electricitat Exercicis MRU 1 Exercicis dinàmica
    Exercicis d'electricitat-2 Gràfiques MRU Exercicis dinàmica 2
        Gràfiques MRU - Solucions    
        Exercicis MRUA-1    
        Exercicis MRUA-2    
        Exercicis MRUA (explicats punt per punt)-1-Solucions    
        Exercicis MRUA (explicats punt per punt) -2    
        Gràfiques MRUA    
               
 
TEMA 5
           
Exercicis pressió            
Exercicis densitat            
 
LECTURES I TREBALLS
   
Lectura Tesla. Fins al 28-11-19