GES 1 nes Normes inicials
 
 
 
  1a AVALUACIÓ
           
1.La Terra a l'Univers 2.Atmosfera i hidrosfera    
           
Coses que cal saber per al 1r examen    
           
 
3. Geosfera. L'interior de la Terra        
           
Coses que cal saber per al 2n examen    
           
LECTURES I TREBALLS 1a avaluació
           
SERENDIPITATS.- Lectura i qüestions. Per a CIT o per a NES. Lliurar fins al 23 d'octubre.
           
 

3 MAPES: Món: volcans, terratrèmols, etc / Península: serralades / Comunitat: geografia. Lliurar 1a setmana desembre

       
           
  2a AVALUACIÓ        
           
4. Geodinàmica externa. El modelat del paisatge.   TREBALL: LES ROQUES. Fer una classificació, a partir dels tres grans tipus de roques. Indicar característiques, subtipus en què es divideixen i exemples de tot. Lliurament: primera setmana de febrer.
           
Coses que cal saber per al 3r examen    
           
           
5. Les roques        
           
Coses que cal saber per al 4t examen    
           
  3a AVALUACIÓ        
           
6. Classificació i evolució.    
           
7. Moneres, Protistes, Fongs i Virus.    
           
TEMARI PER A L'EXAMEN DE SETEMBRE
           
 
           
8. El regne vegetal 8. El regne vegetal. Solucions 9. El regne animal.