GES 1 Normes inicials
 
 
 
  1a AVALUACIÓ    
       
  1r EXAMEN    
1.La matèria i el mètode científic 2.1. Com es crea la matèria. L'enllaç químic.
       
  2n EXAMEN    
       
2.2. Com es crea la matèria. Els mols.    
       
  2a AVALUACIÓ    
       
2.3. Formulació inorgànica binària 2.3.bis. Formulació inorgànica ternària: hidròxids
       
  3a AVALUACIÓ    
       
3. La matèria i els seus estats 4. La matèria. Mescles i dissolucions. Densitat
       
 
EXERCICIS
 
 
TEMA 1
 
TEMA 2
 
TEMA 3
 
TEMA 4
Exercicis Exercicis de mols     Dissolucions i concentracions
    Formulació: hidrurs        
    Formulació: òxids        
    Formulació: sals        
    Formulació: barreja de tots, amb hidròxids        
 
LECTURES I TREBALLS
LA MATÈRIA I EL MÈTODE CIENTÍFIC .- Qüestions.
   
SERENDIPITATS.- Lectura i qüestions. Per a CIT o per a NES. Lliurar fins al 23 d'octubre.